alén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimedia

PROYECTO: AGENDA AYUNTAMIENTO VIGO 2011

CLIENTE: Ayuntamiento Vigo

DESCRIPCIÓN: As distintas necesidades e demandas foron identificadas a través dos servicios municipais de atención ás mulleres, prestando unha especial atención aos casos de agresións á súa integridade física e psíquica. Emporiso, consciente de que é necesario combinar o labor asistencial co traballo ...