alén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimedia

PROJECT: CAMPAÑA A PIE DE CALLE "Por un uso non sexista dos xogos e xoguetes"

CLIENT: Concello de Vigo

DESCRIPTION: Campaña promovida por la Concellería de Igualdade e Muller del Ayuntamiento de Vigo, "Por un uso non sexista dos xogos e xoguetes" que se llevó a cabo con Mupies en Vigo y con diverso material de apoyo como postales, pegatinas, etc.