alén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimedia

PROJECT: DEPUTRANS - CAMPAÑA PRESENTACION PROYECTO DEPURADORA

CLIENT: Diputación de Pontevedra

DESCRIPTION: Campaña de presentación del proyecto Deputráns de la Diputación de Pontevedra, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (INTERREG III A).