alén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimedia

PROJECT: CONCELLERÍA DE IGUALDADE - PORTAL

CLIENT: Concello de Vigo  |  LINK: www.igualdadevigo.org

DESCRIPTION: As distintas necesidades e demandas foron identificadas a través dos servicios municipais de atención ás mulleres, prestando unha especial atención aos casos de agresións á súa integridade física e psíquica. Emporiso, consciente de que é necesario combinar o labor asistencial co traballo ...