Inicio Mapa del sitio  Contacto  English  Português  
 
natureza viva
           Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
   
 
 
       
   

documentos

 montes da mancomunidade de vigo
ESTUDOS
 • Caracterización do medio físico e natural
 • Estudo socioeconómico dos montes periurbanos de Vigo
 • Monte e cidade de Vigo. Estudo sociolóxico dos montes periurbanos
 • Plan de usos e rendibilización cultural do patrimonio arqueolóxico
 • Estudo sobre control de acacia
 • Estudo de creación de rutas a cabalo:
  - Ruta 1
  - Ruta 2
  - Ruta 3
  - Ruta 4
 • Estudo de protección e fomento da fauna e a flora dos montes
 • Estudo do marco legal e institucional
 • Normalización sinalética dos montes da Mancomunidade de Vigo:
  0. Portada
  I. Analise previo
  II. Modelo normalizado de sinalización
  III. Inventario de elementos a sinalizar
 • Catálogo das árbores singulares do municipio de Vigo
 • Estudo de sustentabilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico
PLANS
 • Proxecto de ordenación dos montes da mancomunidade de Vigo:

  · MEMORIA

            1. Estado legal
            2. Estado natural
            3. Estado forestal
            4. Estado socioeconómico
            5. Fundamentos e fins
            6. Plan xeral
            7. Plan especial
            8. Bibliografía

  · ANEXOS

            - Anexo I. Plans e leis
            - Anexo II. Estatutos da Mancomunidade de Vigo
            - Anexo III. Clima
            - Anexo IV. Descrición das masas de vexetación
            - Anexo V. Parcelas de inventario
            - Anexo VI. Apeo de cantóns
            - Anexo VII. Existencias por estrato

  · PLANOS
           -  Plano 1. Situación e limite: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F
            - Plano 2. Infraestruturas e rios: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F
            - Plano 3. Estratos de vexetación: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e 3F
            - Plano 4. División inventarial: 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F e 4G
            - Plano 5. División de ordenación: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F e 5G
            - Plano 6. Obxectivos intermedios: 6A, 6B, 6C, 6D, 6E e 6F
            - Plano 7. Obxectivos finais: 7A, 7B, 7C, 7D, 7E e 7F
            - Plano 8. Tramos de destino: 8A, 8B, 8C, 8D, 8E e 8F

 • Plan de Prevención e Extinción de Incendios
  - Plano 1. Situación e infraestruturas
  - Plano 2. Tipos de Vegetación
  - Plano 3. Risco de incendio
  - Plano 4. Actuacións
PROXECTOS
 • Proxecto de creación dun centro de ocio
  - Plano 1. Situación
  - Plano 2. Plano topográfico xeral
  - Plano 3. Altimetría
  - Plano 4. Masas de vexetación actua
  - Plano 5. Zonificación
  - Plano 6. Organización espacial xeral
  - Plano 7. Forma de adecuación de pistas
  - Plano 8. Cerramentos

 • Proxecto de creación dun auditorio natural:
  - Plano 1. Situación xeral
  - Plano 2. Situación
  - Plano 3. Zonificación
  - Plano 4. Situación actual
  - Plano 5. Levantamento topográfico
  - Plano 6. Perfís lonxitudinais
  - Plano 7. Modificación do terreo
  - Plano 8. Deseño do auditorio
  - Plano 9. Deseño do escenario
  - Plano 10. Electricidade auditorio
  - Plano 11. Vestiario. Vistas
  - Plano 12. Vestiarios. Iluminación
  - Plano 13. Vestiarios. Saneamento
  - Plano 14. Mobiliario do Complexo

 • Anteproxecto para a posta en valor do aproveitamento de cogomelos
 • Proxecto piloto de micorrización e plantación de castiñeiros e piñeiros
 • Proxecto de execución da senda do aserradeiro do río Eifonso:
  - Plano 1. Plano de situación 1/25.000
  - Plano 2. Plano de situación de senda, zona de actuación 1/4.000
  - Plano 3. Detalle da ponte nº 1
  - Plano 4. Detalle da ponte nº 2: Plano 4.1 e Plano 4.2
  - Plano 5. Detalle da ponte nº 3
  - Plano 6. Detalle da ponte nº 4
  - Plano 7. Detalle da ponte nº 5
  - Plano 8. Detalle dos peldaños das actuacións nos puntos D e F
  - Plano 9. Aserradeiro

Subir


 montes de vilanova de cerveira
ESTUDOS
 • Inventário ambiental dos Montes de Vila Nova de Cerveira
 • Diagnóstico Ambiental dos Montes de Vila Nova de Cerveira
 • Estudo e propostas sobre o patrimonio cultura
PLANS
 • Inventario Florestal dos Montes de Vilanova de Cerveira:
  - Anexo I. Parcelas de Inventario
  - Anexo II. Descrição dos Talhões
  - Anexo III. Manchas arbóreas afectadas pelo incêndio de Agosto de 2005
  - Carta de áreas ardidas
  - Carta de estratos arbóreos
  - Carta de infra-estruturas
  - Carta de massa de vegetação
  - Carta de talhões e manchas florestais
  - Carta de usos por condicionantes legais
  - Carta topográfica
  - Ortofotomapa (2003)

 • Plano de Usos dos Montes de Vilanova de Cerveira:
  - Plano de usos multiplos dos montes
  - Plano de execução
  - Plano geral de exploração
  - Plano de povoamento de produção
  - Carta de rede de defesa florestal
PROXECTOS
 • Projecto do caminho doParque Eólico à Casa Florestal de Gondar
 • Parque Botânico Ribeirinho da Lenta
 • Miradouro Alto do Crasto
 • Miradouro Alto da Baogoada
 • Parque da Senhora da Encarnação

Subir

 

 
     
    © NAVI, Natureza Viva, Deputación de Pontevedra. Tel: +34 649 691 622 E: info@naturezaviva.org