alén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimediaalén | comunicación web & multimedia

PROYECTO: DEPUTRANS - CAMPAÑA PRESENTACION PROYECTO DEPURADORA

CLIENTE: Diputación de Pontevedra

DESCRIPCIÓN: Campaña de presentación del proyecto Deputráns de la Diputación de Pontevedra, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (INTERREG III A).